Deska ortopedyczna

SzukajPolityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych podlega wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, powszechnie zwanego „RODO” Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

 1. Pozyskaliśmy Państwa dane w związku z zakupami w naszym sklepie internetowym.

 2. Firma WDImed Sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami prawa chroniącymi dane osobowe.

 3. Można kontaktować się z firmą WDImed Sp. z o.o. w sprawie danych osobowych, poprzez przesłanie korespondencji na adres WDImed Sp. z o.o. ul. Pastelowa 3, 70-704 Szczecin , wysłać e-mail: info@wdimed.pl lub fax: 91 463 04 78.

 4. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną.

 5. Podstawą do przetwarzania tych danych jest ich konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WDImed Sp. z o.o. zwłaszcza w stosunku do wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udostępnianie danych uprawnionym organom państwowym na podstawie przepisów prawa, na przykład podatkowych i rachunkowych.

 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

 7. Dane osobowe pozyskane do zawarcia umowy mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

 • Podmiotom umożliwiającym transport towarów.

 • Podmiotom świadczącym usługi doradcze.

 • Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne.

  8) Zgromadzone dane przetwarzamy przez czas zawartej z Państwem umowy i przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 1. Osobom których dane są przetwarzane przez WDImed Sp. z o.o. Przysługują prawa wynikające z rozporządzenia RODO:

 • Prawo do dostępu do danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”

 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 • Prawo do przeniesienia danych.

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj